Странице

четвртак, 31. јануар 2013.

Језик и стварност

Језик одражава, али и обликује стварност. Начин на који доживљавамо свет, забележен је у језику. И обратно: упутство за схватање света који нас окружује црпимо из језика који користимо за његов опис (можда се баш зато деца не сећају ничега што се десило пре друге или треће године свог живота - пре него што проговоре).

Ово је и главни аргумент који поборници родне равноправности у језику користе да би дали легитимитет инсистирању на бесомучној употреби мушког и женског рода именица којима се означавају функције. Тако један родно написан текст умори после два и по пасуса (нпр. лингвиста/киња, председник/ца, професор/ица, итд.).

Ово је тема за себе и захтева сигурно већу пажњу него што јој се може поклонити у једном ненаметљивом чланку. Уместо ње, ево пар занимљивих примера перцепције света одређених народа која је забележена у њиховим језицима.

Звезде су на небу
На основу енглеског језика се може закључити да су англосаксонска племена некада небо сматрала простором у коме су размештене звезде, док су словенска племена исто то небо сматрала неком врстом омотача или плашта који покрива Земљу, а на који су звезде закачене. Дакле, Енглези кажу: "stars are in the sky" (буквално: "звезде су у небу"), док Срби, а верујем и сви остали словенски народи кажу "звезде су на небу".

Да ли су Италијани у праву?
Синоним за здравље у Србији је дрен, а у Италији риба. Каже се "здрав као дрен", односно "sano come un pesce". И Срби и Италијани рибу виде и у полним органима - Срби у женском, Италијани у мушком!

Гурај - Вуци

Да ли сте приметили да се у већину објеката у Србији (било да су то куће, продавнице, тржни центри и слично) улази тако што се врата гурају, а из њих излази тако што се врата вуку. Америчка правила градње и безбедности објеката подразумевају обрнуту праксу: да се вуче кад се улази, а гура кад се излази (у случају пожара, лакше се бежи из зграде ако се врата гурају). Међутим, Срби су уласке и изласке организовали подсвесно према једној другој аналогији: да уђеш - гурај, да изађеш - вуци. Чиста филозофија живљења...

1 коментар: